Meld je nu aan voor één van onze retraites

Hier vindt u de algemene voorwaarden van www.infinityacademy.nl , zoals deze
beschikbaar is gesteld door Infinity Academy . In deze algemene voorwaarden geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Infinity Academy is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Infinity Academy.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Infinity Academy te mogen claimen of te veronderstellen.
Infinity Academy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Infinity
Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar
wij via hyperlinks verwijzen.

Betalingen:

Betalingen van onze diensten worden bij u in rekening gebracht d.m.v. een factuur. De betalingen voor de retraites dienen voorafgaand aan de start van het bepaalde retraite voldaan te zijn.

Annuleringen:

De klant kan tot 30 dagen voordat het retraite van start gaat zijn/haar bestelling
kosteloos annuleren. Binnen de termijn van 30 dagen heeft de klant recht op 50% teruggave van
de totale aanbetaling. Zodra er geen communicatie heeft plaatsgevonden voorafgaand aan een
retraite en een klant komt niet opdagen heeft de klant geen recht op enige teruggave
van zijn/haar betaling. Alle annuleringen dienen telefonisch te worden afgehandeld. Hiervan
ontvangt de klant een digitale bevestiging van annulering in zijn/haar mailbox.

Wijzigingen:

Eventuele wijzigingen in onze algemene voorwaarden worden direct in dit formulier verwerkt.